Kompromis

Řešení konfliktu typu kompromis je obdoba řešení typu prohra–prohra. Zde také obě strany konfliktu ustupují ze svého stanoviska, tentokrát však ne zcela. Žádná ze stran nevítězí úplně, žádná z nich však také zcela neprohrává. Řešení kompromisem může být, ale nemusí být, řešením konečným. Pokud je písemně zachycena podoba kompromisu, pokud je vůle a ochota zúčastněných stran dohodu plnit, pak řešení může být konečné. Velmi často se stává, že sporné body se v budoucnu přesto objeví.