Kritické faktory úspěchu

Kritické faktory úspěchu (CSF – Critical Success Factors) jsou okolnosti a vlivy, které mohou zásadním způsobem napomoci úspěchu projektu, pokud budou zajištěny (např. pokud získáme konkrétního vývojáře, je téměř jisté, že nebudou zásadní chyby).