Konflikt

Konflikt tvoří nevyhnutelnou součást práce a života projektového týmu. Podle provedených výzkumů se manažeři 20–40 % svého času věnují právě konfliktům a jejich řešení. Konflikt je obecně definován jako stav vztahu mezi dvěma objekty (věci, myšlenky, zájmy, cíle, hodnoty atd.) systému, které nemohou v rámci tohoto systému koexistovat. Podle uvedené definice je konflikt neudržitelným stavem, což znamená, že něco se musí změnit. Možné stavy řešení jsou výhra-prohra, prohra-prohra, výhra-výhra anebo kompromis.