PM slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

O

Objektivně ověřitelné ukazatele

Objektivně ověřitelné ukazatele (OOU) jsou metriky, podle kterých lze konstatovat, zda bylo dosaženo požadovaného výsledku (přínosů, cíle, výstupů, ...) dosaženo. Pojem má původ v metodě logického rámce, kterou však významově přesahuje.

Odhad nákladů při dokončení (EAC)

Odhad nákladů při dokončení (Estimate At Completion - EAC) jsou očekávané celkové náklady na vytvoření všech produktů projektu. Buď EAC = BAC/CPI nebo EAC = AC+ETC.

Odhad nákladů pro dokončení (ETC)

Odhad nákladů pro dokončení (Estimate To Completion - ETC) je odhad nákladů potřebných na dokončení všech zbývajících produktů projektu od okamžiku měření a kontroly. Buď zjištěny na základě reportu řešitelů projektu nebo ETC=EACAC.

Operativní řízení kvality projektu

Operativní řízení kvality projektu (Manage Quality) je proces z oblasti řízení kvality projektu. Měl by zajistit porovnávání stanovených požadavků na kvalitu (viz. plánování řízení kvality) s výsledky kontrol kvality a prováděnými postupy tak, aby mohlo být ověřeno, že zvolené kvalitativní standardy a postupy jsou skutečně používány a mají zamýšlený efekt.

Organizační struktura projektu

Organizační struktura projektu je dočasné uspořádání lidí napříč jednou nebo více organizacemi, které má zajistit přípravu a především realizaci projektu. Strategickou úroveň obvykle zastává řídící výbor projektu, kterému podléhá projektový tým (koordinovaný manažerem projektu).