Estimate At Completion (EAC)

Estimate At Completion (odhad nákladů při dokončení) jsou očekávané celkové náklady na vytvoření všech produktů projektu. Buď EAC = BAC/CPI nebo EAC = AC+ETC.