Budget At Completion (BAC)

Součet všech plánovaných nákladů na vytvoření produktů projektu. Též jako „rozpočet při dokončení“ (myšleno projektu).