Belbinovy týmové role

Belbinovy týmové role zahrnují 9 + 2 role. Ona dvojka jsou „Diktátor“ a „Poustevník“ – ti vlastně nemají v týmu co dělat a proto jsou sice zmíněni, ale nejsou počítáni do týmových rolí. Ostatních 9 rolí definuje primární vzorce chování daného člena týmu, respektive roli, ke které dotyčný tíhne a kterou, pokud bude mít tu možnost, zaujme.