Brainstorming

Brainstorming je asi nejznámější kreativní technikou. Probíhá následovně: nápady jsou přednášeny volně, tak, jak kohokoli napadnou, v průběhu generace se nápady zásadně neposuzují, ani nehodnotí; pokud přednášení nápadů ustane, moderátor se snaží genezi nápadů znovu vyvolat, až dokud chrlení spontánně neustane; po samotném brainstormingu (chrlení nápadů) je třeba z předložených nápadů vybrat ten nejlepší; výběr může učinit tatáž skupina, ale není to podmínkou, ani časově nemusí konsolidace a výběr bezprostředně navazovat.