BAC – Budget At Completion

BAC – Budget At Completion je součet všech plánovaných nákladů na vytvoření produktů projektu. Též jako „rozpočet při dokončení“ (myšleno projektu).