Burndown

Pojem z agilního PM. Množství zbývající práce, kterou tým ještě potřebuje „spálit“. Horizont pro burndown je jeden sprint, příští release, nebo celý projekt. Obvykle vizualizováno pomocí „burndown chart“ jako sestupná křivka zbývající práce nad časovou osou.