Agilní přístupy

Agilní přístupy jsou vhodné pro projekty s vysokou měrou neurčitosti (např. vývoj nové technologie, produktů nebo jiných výsledků, často nehmotné povahy). Chybí zde informace pro spolehlivé odhady, kontext projektu či projekt sám je ovlivněn velkým množstvím změn – často i v zadání – apod. Proto je obtížné sestavit použitelný plán projektu.

Řešení této situace představuje iterativní nebo též agilní projektové řízení, které vzešlo z oblasti vývoje a návrhu software a spočívá v rozdělení projektu na krátké intervaly, neustálé interakci se zákazníkem projektu, postupné zpřesňování a případné úpravy výstupů a bezformálnosti s maximem osobní interakce.