Balanced Scorecard (BSC)

Balanced Scorecard (BSC) je metoda vytváření strategií, která vytváří vazbu mezi různými, často protichůdnými zájmy vývoje organizace tak, aby byly mezi sebou vzájemně vyváženy. Přitom je kladen velký důraz na měřitelnost výkonu v jednotlivých oblastech. V rámci jednotlivých perspektiv jsou určovány jednotlivé cíle v definovaných oblastech (které jsou mezi sebou často vzájemně provázány – Balanced) a těm jsou určeny tzv. klíčové ukazatele výkonu (KPI – key performance indicators). Vše je v úvodní fázi sepsáno na kartu (Card), do které je možné v dalším období zaznamenávat dosažené výsledky (Score).