Business case

Business case (byznys případ) projektu je vztah mezi přínosy projektu a jeho cílem. Investice do projektu, tedy do dosažení cílového stavu musí být vyvážena adekvátními přínosy.