PM slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

F

Fast tracking

Zrychlování (Fast tracking) je technika, při které se snažíme činnosti projektu maximálně paralelizovat, a to i když z původního řazení činností v harmonogramu vyšla vazba konec – začátek. Například můžeme chystat výrobu, i když prototyp ještě není hotov a řádně otestován… Což s sebou vždy nese zvýšené riziko předělávek a změn na straně jedné, a příležitost mít vše rychleji na straně druhé.

Fáze řízení projektu

Fáze řízení projektu je definovaná část životního cyklu projektu, během které se děje (z hlediska řízení projektu) vymezený krok. V obvyklém pojetí jsou pro projekt vnímány čtyři fáze řízení: zahájení, plánování, realizace a ukončení. Tento pojem je rozdílný od "etapy projektu", jejíž význam je významný z hlediska obsahu konkrétního projektu. Fáze řízení projektu jsou pro všechny projekty stejné a univerzálně platné.

Fáze vývoje týmu

Týmy mají svůj životní cyklus - fáze vývoje týmu. V každé z životních fází je důležité něco jiného, z čehož vyplývá požadavek jiného stylu managementu. Na dynamiku týmů existuje více názorů. Většinou však vycházejí z nejcitovanější a pravděpodobně nejuznávanější teorie psychologa Bruce Tuckmana z roku 1965, která je známá termíny formingstormingnormingperforming - adjourning.

Forming (formování)

"Forming" je první fáze vývoje týmu. Je charakteristická komplexní neurčitostí. Například členům týmu není úplně zřejmé celkové zaměření, smysl a účel týmu. Nejsou jim ani jasné jejich individuální role a odpovědnosti. Někteří projevují přehnané nadšení a očekávání, jiní přílišné obavy. A pochopitelně že mají potřebu se v této neurčitosti orientovat.

 

To znamená, že projektový manažer musí být připraven hodně věcí definovat a vysvětlovat; jinak řečeno, odpovídá na otázky „proč“. Jelikož také ještě nejsou nastaveny procesy, musí vedoucí říkat, co, jak, kde a kdy se má dělat.

 

Funkční požadavky

Funkční požadavky popisují chování produktu, výsledku nebo služby, např. formou popsaného procesu nebo interakce s okolím.