PM slovník

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

U

Ukončení projektu

Obdobně jako zahájení je i ukončení projektu možné (a vhodné) pojmout jako definovaný proces. Principiálně jde o skončení prací na projektu po dosažení cíle projektu nebo po konstatování jeho nedosažitelnosti. Ukončení je jednou z fází řízení projektu.

Uživatel projektu

Uživatel projektu, jedna ze zainteresovaných stran. Osoba (osoby, organizace), která bude pracovat s výstupy/výsledky projektu v provozní fázi.