PM slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

U

Ukončení projektu

Obdobně jako zahájení je i ukončení projektu možné (a vhodné) pojmout jako definovaný proces. Principiálně jde o skončení prací na projektu po dosažení cíle projektu nebo po konstatování jeho nedosažitelnosti. Ukončení je jednou z fází řízení projektu.

User story

Pojem související s procesním rámcem Scrum. Položky Product Backlogu nemusí mít nutně formu „user story“, je to však velmi oblíbený a efektivní způsob definice Product backlogu.

Je vhodné používat tzv. zákaznickou perspektivu – tedy popisovat funkcionalitu z pohledu zákazníka, a nikoliv vývojáře nebo manažera. Zákazník uvidí a může dát zpětnou vazbu na práci s kontaktním formulářem, nikoliv na zřízený hosting pro server.

Základní formát pro user story proto je:

Jako <Uživatel / Role / Persona>

Chci <funkcionalitu>

Abych dostal <business value>.

Uživatel projektu

Uživatel projektu, jedna ze zainteresovaných stran. Osoba (osoby, organizace), která bude pracovat s výstupy/výsledky projektu v provozní fázi.