PM slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

N

Nákladová odchylka (CV)

Nákladová odchylka (CV - Cost Variance) je měřítko toho, jak projekt dodržuje plánované náklady. CV=EV-AC.

Nefunkční požadavky

Nefunkční požadavky jsou doplněk funkčních požadavků. Popisují další nezbytné vlastnosti potřebné vzhledem k prostředí a kontextu. Např. se jedná o požadavky na spolehlivost, bezpečnost, výkonost, podporu během provozu atp.

Norming (normování)

Pokud tým překonal druhou fázi vývoje týmu, storming, vstupuje do fáze třetí - norming (normování). Členové týmu si ozřejmují společné i individuální hodnoty, kritéria, schopnosti, chování, pracovní nástroje, termíny a podobně, začínají důvěřovat jeden druhému. Z toho vyplývající činnosti se tak stávají přirozené, hladké a nekonfliktní. Motivace vzrůstá, protože nyní již lidé vědí s kým, kdo, proč, jak, kde a kdy pracuje.

 

 

NPV

Ukazatel NPV (Net Present Value) nám říká, kolik peněžních jednotek nám realizace projektu přinese při zohlednění času. Jedná se o součet hotovostních toků (cash flow) v jednotlivých letech životního cyklu projektu.