PM slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

H

Harmonogram

Harmonogram projektu je dokument, ve kterém je určen časový průběh konkrétního projektu. Nejčastěji je pro znázornění použit Ganttův diagram, případně síťový graf. V nejjednodušším provedení se může jednat i jen o termínové určení hlavních milníků projektu.

Hierarchická teorie potřeb Abrahama Maslowa

Hierarchická teorie potřeb Abrahama Maslowa tvrdí, že lidé jsou poháněni potřebou dosáhnout svého maximálního potenciálu, ovšem pokud se jim do cesty nepostaví překážky. Tyto překážky zahrnují hlad, žízeň, finanční problémy a vůbec všechno, co lidem brání v jejich plném rozvoji.