Cost Performance Index (CPI)

Cost Performance Index (CPI), též jako „Index výkonu podle nákladů“ je měřítko nákladové efektivity projektu. Poměrový ukazatel vyjadřující efektivitu vynaložených prostředků vůči plánu. CPI=EV/AC.