Organizační struktura projektu

Organizační struktura projektu je dočasné uspořádání lidí napříč jednou nebo více organizacemi, které má zajistit přípravu a především realizaci projektu. Strategickou úroveň obvykle zastává řídící výbor projektu, kterému podléhá projektový tým (koordinovaný manažerem projektu).