Objektivně ověřitelné ukazatele

Objektivně ověřitelné ukazatele (OOU) jsou metriky, podle kterých lze konstatovat, zda bylo dosaženo požadovaného výsledku (přínosů, cíle, výstupů, …) dosaženo. Pojem má původ v metodě logického rámce, kterou však významově přesahuje.