PM slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

W

WBS dictionary

Popis pracovních balíků (WBS dictionary) je bližší popis výsledků na nejnižší úrovni WBS. Obvykle jsou stanovena akceptační kritéria, určeny úkoly k provedení a pracovní balíky jsou také naceněny co do pracnosti (čld) a nákladů.

Work Breakdown Structure (WBS)

Work breakdown structure (WBS) je způsob definice a znázornění rozsahu projektu (project scope) pomocí hierarchického rozkladu cíle projektu na jednotlivé dílčí výsledky. Nejnižší úrovni se obvykle říká pracovní balíky. WBS může být zpracována jako osnova, tabulka nebo nejlépe stromový diagram. Více informací naleznete v PM Wiki zde.