PM slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

E

EAC – Estimate At Completion

EAC - Estimate At Completion (odhad nákladů při dokončení) jsou očekávané celkové náklady na vytvoření všech produktů projektu. Buď EAC = BAC/CPI nebo EAC = AC+ETC.

Earned Schedule

Earned Schedule - ES (dosažený rozvrh), respektive řízení dosaženého rozvrhu (Earned Schedule Management - ESM) je návazným rozšířením metody řízení dosažené hodnoty (EVM), spočívající ve výpočtu časových údajů pomocí časových jednotek (a osy) a nikoliv přepočtu času na finance (nebo jiné relevantní "nákladové" jednotky), jako je tomu v případě EVM.

Earned Value (EV)

Earned Value (dosažená hodnota; vytvořená hodnota, hodnota rozpracovanosti). EV představuje částečnou (poměrovou) hodnotu z nákladů plánovaných na úkol, která odpovídá procentu dokončenosti úkolu. Dříve též jako BCWP.

Earned Value Management (EVM)

Earned Value Management (EVM), aneb "řízení dosažené hodnoty" je komplexní metodou pro sledování stavu projektu během jeho realizace. Principem metody EVM je určení, jaká je hodnota toho, co jsme vykonali a kolik nás to stálo v porovnání s hodnotou, kterou jsme měli v daný okamžik podle plánu vytvořit. Zmíněná hodnota může být vyjádřena ve finančních jednotkách, člověkodnech nebo i pomocí jakékoliv jiné veličiny, ve které jsme schopni vyjádřit potřebné hodnoty.

Eliminace rizika

Eliminace rizika je jednou z rizikových strategií používaných při řízení rizik projektu. Též jako vyloučení rizika nebo vyhnutí se riziku (avoid). Princip spočívá v nalezení jiného řešení dané situace, které rizikovou událost neobsahuje. Nicméně, je zřejmé, že jiné řešení může mít i svá další, jiná rizika.

Estimate At Completion (EAC)

Estimate At Completion (odhad nákladů při dokončení) jsou očekávané celkové náklady na vytvoření všech produktů projektu. Buď EAC = BAC/CPI nebo EAC = AC+ETC.

Estimate To Completion (ETC)

Estimate To Completion (odhad nákladů pro dokončení) je odhad nákladů potřebných na dokončení všech zbývajících produktů projektu od okamžiku měření a kontroly. Buď zjištěny na základě reportu řešitelů projektu nebo ETC=EACAC.

Etapa projektu

Etapa projektu, či spíše etapa realizace projektu znamená určitou část harmonogramu projektu, specifickou vzhledem k obsahu projektu a jeho konkrétnímu pojetí. Např. vývoj, testování apod. Neplést s "fází řízení projektu", která je definována z hlediska řízení projektu a univerzálně platná pro všechny projekty.

ETC – Estimate To Completion

ETC - Estimate To Completion (odhad nákladů pro dokončení) je odhad nákladů potřebných na dokončení všech zbývajících produktů projektu od okamžiku měření a kontroly. Buď zjištěny na základě reportu řešitelů projektu nebo ETC=EACAC.

EV – Earned Value

EV - Earned Value (dosažená hodnota; vytvořená hodnota, hodnota rozpracovanosti). EV představuje částečnou (poměrovou) hodnotu z nákladů plánovaných na úkol, která odpovídá procentu dokončenosti úkolu. Dříve též jako BCWP.

EVM – Earned Value Management

EVM - Earned Value Management, aneb "řízení dosažené hodnoty " je komplexní metodou pro sledování stavu projektu během jeho realizace. Principem metody EVM je určení, jaká je hodnota toho, co jsme vykonali a kolik nás to stálo v porovnání s hodnotou, kterou jsme měli v daný okamžik podle plánu vytvořit. Zmíněná hodnota může být vyjádřena ve finančních jednotkách, člověkodnech nebo i pomocí jakékoliv jiné veličiny, ve které jsme schopni vyjádřit potřebné hodnoty.