PM slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

T

Tautologie

Tautologie je nadbytečné zdvojení téhož významu různými slovy (definice kruhem), v kontextu PM především v zakládacích listinách projektu nebo v logických rámcích. Např. pokud máme na úrovni výstupů 3 čističky odpadních vod a dvě kanalizace a poté v cíli uvedeno: „Postaveny tři čističky a odkanalizovány dvě obce“, je to tautologie. V podstatě bychom tvrdili, že když dosáhneme A, pak dosáhneme A - s tím se sice nedá nesouhlasit, ale nemá to žádný přínos. Správnou otázkou je, když vytvoříme dané výstupy, jaký nový stav získáme?

Tréninkový styl

Tréninkový styl vedení (selling): lídr stále řídí realizaci úkolu, nicméně se již orientuje i na dotyčného realizátora úkolu a pracuje s ním na emoční bázi se snahou jej zapojit do procesu řešení (prodat mu úkol).

Trojimperativ

Trojimperativ projektu označuje hlavní parametry projektu (stanovený rozsah, termín, náklady) a jejich vzájemnou provázanost - při změně jedné veličiny se mění minimálně jedna z dalších, častěji obě. Proto se trojimperativ projektu často zobrazuje jako trojúhelník nebo obdoba souřadnicového systému xyz. Více informací naleznete v PM Wiki zde.

Tým řízení projektu

Tým řízení projektu (řídicí tým projektu) obvykle sestává z manažera projektugarantů jednotlivých výstupů, specialistů a případně i dalších pracovníků. Hlavním úkolem řídicího týmu projektu je organizovat, řídit a vést projekt.

Tým řízení projektu je obvykle podmnožinou projektového týmu. Více informací naleznete v PM Wiki zde.