WBS dictionary

Popis pracovních balíků (WBS dictionary) je bližší popis výsledků na nejnižší úrovni WBS. Obvykle jsou stanovena akceptační kritéria, určeny úkoly k provedení a pracovní balíky jsou také naceněny co do pracnosti (čld) a nákladů.