Metoda logického rámce

Metoda logického rámce, respektive logický rámec je postup pro kvalitní formulaci klíčových parametrů projektu, jako jsou přínosy, cíl, výstupy, objektivně ověřitelné ukazatele, předpoklady atd. Výstupem je sestavený logický rámec jakožto dokument. Daný postup je velmi vhodné aplikovat před zahájením projektu, v předprojektové fázi. Více informací naleznete v PM Wiki zde.