MTA – Milestones Trend Analysis

K jednodušším a snad i proto velmi rozšířeným způsobům vyhodnocování stavu projektu patří tzv. MTA – Milestones Trend Analysis (Analýza trendů plnění milníků), označovaná též jako „milníková metoda“. Spočívá ve stanovení většího počtu milníků projektu, které se pak postupně v průběhu projektu vyhodnocují.