Motivace 3.0

Pojem, který zavedl Daniel H. Pink. Jedná se o „upgrade“ ze systému motivace založeného na odměnách a trestech (cukr a bič) směrem k podpoře vnitřní motivace jedince. Základním principem je, že člověk chce dělat něco, do dává (jemu) smysl, v čem je dobrý a co si může dělat po svém. Tento princip by podle Motivace 3.0 měl být určitým návodem pro management, jak vytvářet prostředí a vést lidi tak, aby v nich mohla taková vnitřní motivace vzniknout. Více se dočtete např. v tomto článku.