Metoda procentuálního plnění

Metoda procentuálního plnění je způsobem sledování projektu, při kterém jsou činnosti projektu ohodnoceny procentem plnění (dokončenosti). Metoda je jednoduchá, nicméně může být velmi zavádějící – procento dokončenosti nemusí příliš korelovat s dobou či náklady potřebnými k dokončení.