Metoda kritické cesty (CPM)

Metoda kritické cesty (Critical path method – CPM) je postup, při kterém je za pomoci síťového grafu nalezena očekávaná doba trvání projektu, jsou identifikovány rezervy apod. Tyto informace následně pomáhají při optimalizaci plánu projektu. Dnes se pro vizualizaci používají i Ganttovy grafy.