Milník

Milník je jasně definovaná významná událost na projektu (časový okamžik). Milník představuje bod zpětné kontroly, bod přijetí rozhodnutí nebo bod přejímky. Milník má v harmonogramu obvykle nulovou délku trvání.