Myšlenkové mapy

Myšlenkové mapy (mind maps) silně podporují laterální typ myšlení, tedy hledání souvislostí. Základní postup tvorby myšlenkových map: do středu tabule ( flipchart) se napíše hlavní téma; daná subtémata prvního řádu se propojí čarou s hlavním tématem a mohou se propojit i mezi sebou; účastníci jsou vyzváni, aby generovali „něco“, co s daným tématem souvisí; pak se postupuje stejným způsobem do témat dalšího řádu, přičemž je nyní možné propojovat i témata různých řádů mezi sebou navzájem.