Matice důležitý x urgentní

Matice důležitý x urgentní umožňuje klasifikovat úkoly podle toho, zda jsou důležité, či nikoliv, a zároveň naléhavé, nebo mohou počkat. Spočívá v umístění záležitostí k řešení do kvadrantů podle os důležité x nedůležité a urgentní x neurgentní. Kvadrant důležité-neurgentní by měl být pro manažera projektu cílem, neboť obsahuje činnosti, jež jsou důležité – ovšem vykonává je, dokud ještě nejsou naléhavé.