Zahájení (projektu)

Zahájení je první z fází řízení projektu. Mělo by se jednat o standardizovaný proces, na jehož počátku je určen sponzor projektu, který způsobí vznik zakládací listiny projektu (ZLP), ve které jsou uvedeny klíčové parametry projektu, jmenován manažer projektu atd. Fáze zahájení končí formálním schválením ZLP.