Integrace

Pojem integrace, respektive řízení integrace projektu přinesl především PM BoK od PMI®. Integrace je chápána především jako „dávání dohromady“ různých aktivit, snah, zájmů a výsledků. PM je koordinuje a řídí tak, aby byl projekt úspěšný. Tzn., aby bylo dosaženo stanovených cílů projektu. Řízení integrace projektu zahrnuje rozhodnutí o přidělování zdrojů, rozhodování o vzájemně konkurenčních cílech a variantách a řízení vazeb mezi ostatními oblastmi pro řízení projektu (řízení rozsahu, času, nákladů, …).