Index výkonu podle času (SPI)

Index výkonu podle času (Schedule Performance Index – SPI) je měřítko časové efektivity projektu, poměrový ukazatel vyjadřující efektivitu časového postupu. SPI=EV/PV.