PM BoK – PMI Project Management Body of Knowledge

Co je standard PMI PM BoK? Vytváří a udržuje jej Project Management Institute, PMI® (www.pmi.org), profesní sdružení firem a individuálních projektových manažerů. Má přes 500 000 aktivních členů ve většině zemí celého světa.

PMBoK, respektive A Guide to the Project Management Body of Knowledge vznikl v roce 1996, na základě tehdejších ANSI norem. Ty mají zas svůj původ v projektech armády USA, respektive jejích velmi progresivních složek jako námořnictvo či NASA, které v padesátých a šedesátých letech realizovaly velké množství ambiciózních a především nákladných projektů. Potřeba je uřídit a povaha dané organizace (armáda) vedla k vytvoření standardizovaných postupů při realizaci akcí typu projekt. Na základě zkušeností vznikly dalším vývojem zmíněné ANSI normy, ze kterých vznikl PM BoK.

PM BoK PMI_nasa

V současné době je tento standard ve verzi 6 a PMI® intenzivně pracuje na jeho dalším vývoji a zlepšování.

Se standardem samotným se nejlépe seznámíte na naší přípravě ke zkoušce PMP!

PM BoK – struktura

Základním přístupem je v tomto případě procesní pojetí problematiky projektového řízení. Je definováno pět hlavních rodin procesů, deset oblastí znalostí, jednotlivé procesy a jejich vzájemné vazby. Veškeré procesy a procesní kroky mají definovány své vstupy, výstupy a nástroje transformace (úkony, metody, techniky).

Od verze 6 jsou pro každou znalostní oblast definovány:

  • klíčové koncepty,
  • trendy a nově užívané praktiky,
  • možnosti přizpůsobení v různých podmínkách,
  • možnosti aplikace v agilních prostředích.

Zajímavostí může být, že samotný PM BoK není příliš „čitelný“ – obsahuje de facto pouze výčet procesů, jejich vstupů, transformačních nástrojů a technik a seznam jejich výstupů. To co je primární oblastí zájmu je komentovaná část, tzv. A Guide to the Project Management Body of Knowledge.

Rozšířenost PM BoK

Se standardem PMBoK se v tuzemsku můžeme setkat především v mezinárodních firmách a přinášejí si tento standard v kmenových směrnicích. Také se u nás v ČR již podařilo vytvořit zastoupení, tzv. PMI® Chapter, který je komunitní platformou pro setkávání členů PMI® v celosvětovém měřítku.

PM BoK, respektive certifikát PMP – Project Management Professional zkoušený dle tohoto standardu je světově nejrozšířenějším PM certifikátem. K dubnu 2016 jím disponuje 712 948 projektových manažerů po celém světě. Pokud se chcete připravit k této zkoušce s garancí úspěchu, zde naleznete potřebné informace.

Certifikační systém podle standardu PMI PM BoK je popsán zde.