Identifikační listina projektu

Identifikační listina projektu (ILP, project charter, zakládací listina projektu), je dokument, ve kterém jsou uvedeny klíčové parametry projektu, jmenován manažer projektu, členové řídícího týmu projektu atd. Za vznik ZLP v průběhu fáze řízení projektu zahájení“ je zodpovědný sponzor projektu.