Ishikawův diagram

Diagram příčin a následku (cause and effect diagram), známý také jako rybí kost nebo Ishikawův diagram (Kaoru Ishikawa (1915–1989) přišel s tímto postupem záznamu v 60.tých letech 20. století). Princip spočívá v umístění řešeného problému do „hlavy“ ryby a následné identifikaci příčin daného problému, s tím, že je snaha o rozpad shora dolů od obecného ke konkrétnímu. Častá je pak otázka „proč“.