Increment (přírůstek)

Přírůstek je konkrétní krok k dosažení cíle produktu (Product Goal). Každý přírůstek je aditivní ke všem předchozím přírůstkům a je důkladně otestován a ověřen k zajištění kompatibility se všemi předchozími přírůstky. Každý přírůstek musí být (alespoň potenciálně) použitelný uživatelem, jinak nepřináší žádnou hodnotu.

Ve sprintu může být vytvořeno více přírůstků. Součet přírůstků je uveden ve Sprint Review, což podporuje zvyšování zkušeností a lepší zpětnou vazbu. Přírůstek však může být zúčastněným stranám doručen i před koncem Sprintu. Sprint Review by nikdy nemělo být považováno za jedinou „bránu“ k vytvoření a dodání hodnoty.

Práci nelze považovat za součást přírůstku, pokud nesplňuje definici, kdy je hotovo (Definition of Done).