IRR

IRR (Internal Rate of Return, vnitřní výnosová míra) je taková diskontní sazba, při které je NPV = 0, tedy při které se čisté hotovostní toky vyrovnají počáteční investici. Projekt je dobrou investicí, pokud je hodnota IRR vyšší než stanovená diskontní sazba.