Index výkonu podle nákladů (CPI)

Index výkonu podle nákladů (CPI – Cost Performance Index) je měřítko nákladové efektivity projektu. Poměrový ukazatel vyjadřující efektivitu vynaložených prostředků vůči plánu. CPI=EV/AC.