Fáze řízení projektu

Fáze řízení projektu je definovaná část životního cyklu projektu, během které se děje (z hlediska řízení projektu) vymezený krok. V obvyklém pojetí jsou pro projekt vnímány čtyři fáze řízení: zahájení, plánování, realizace a ukončení. Tento pojem je rozdílný od „etapy projektu„, jejíž význam je významný z hlediska obsahu konkrétního projektu. Fáze řízení projektu jsou pro všechny projekty stejné a univerzálně platné.