Funkční požadavky

Funkční požadavky popisují chování produktu, výsledku nebo služby, např. formou popsaného procesu nebo interakce s okolím.