Etapa projektu

Etapa projektu, či spíše etapa realizace projektu znamená určitou část harmonogramu projektu, specifickou vzhledem k obsahu projektu a jeho konkrétnímu pojetí. Např. vývoj, testování apod. Neplést s „fází řízení projektu„, která je definována z hlediska řízení projektu a univerzálně platná pro všechny projekty.