Forming (formování)

„Forming“ je první fáze vývoje týmu. Je charakteristická komplexní neurčitostí. Například členům týmu není úplně zřejmé celkové zaměření, smysl a účel týmu. Nejsou jim ani jasné jejich individuální role a odpovědnosti. Někteří projevují přehnané nadšení a očekávání, jiní přílišné obavy. A pochopitelně že mají potřebu se v této neurčitosti orientovat.

 

To znamená, že projektový manažer musí být připraven hodně věcí definovat a vysvětlovat; jinak řečeno, odpovídá na otázky „proč“. Jelikož také ještě nejsou nastaveny procesy, musí vedoucí říkat, co, jak, kde a kdy se má dělat.