Světové standardy PM – základní info

Standardy PM (projektového managementu) jsou téměř vždy prací určité profesní skupiny – organizace, nestátního charakteru (s určitými výjimkami), která vnáší do problematiky své myšlenky a zkušenosti, a to i v závislosti na sociálně-kulturním prostředí, ze kterého standard vychází. A tak je potřeba tyto standardy i vnímat, spíše jako inspiraci než jako tvrdý zákon. Jednou ze základních vlastností projektu je jeho jedinečnost, takže to, co se naplno osvědčí v jednom projektu, nemusí ve druhém fungovat dobře. To, co se osvědčilo v Severní Americe, nemusí dobře fungovat v Evropě. Lidé jsou různí, různě se chovají, mají různé zvyky – a řízení projektů znamená především vést a řídit lidi.

Na druhou stranu téměř všechny standardy projektového řízení mají podobnou základní filozofii, používají obdobné metody i názvosloví a mají obrovský přínos v tom, že si pracovníci na projektech dokážou vzájemně porozumět, pochopit se a efektivně spolupracovat. A bez toho by se v dnešním globalizovaném světě šlo obejít jen velmi obtížně.

Mezi hlavní, světové standardy, patří PMI® PM BoK, IPMA® ICB, do jisté míry i ISO 21 500. Ke standardům je také řazena metodika PRINCE2®, která je však přesněji aplikací standardu PMI PM BoK (což však pro koncového uživatele nemá prakticky žádný význam a bez problému ji můžeme vnímat jako samostatný standard).

Jednotlivé přístupy se  liší místem vzniku, podkladem, ze kterého byly vytvořeny, i způsobem zpracování. Základní filozofie je však opravdu téměř totožná, většinou jde jen o jiný úhel pohledu na tutéž oblast.

Někdy jsou standardy PM zaměňovány např. s metodikami a nástroji tvorby softwaru, jako jsou SSADM (Structured Systems Analysis and Design Method), RUP (Rational Unified Process) atp. Tyto metody a postupy samozřejmě není problém v rámci projektů používat, vycházejí však především z principů systémového a softwarového inženýrství. Vlastní projektové řízení má širší záběr a tyto metodiky používá jako dílčí nástroje.

Své místo dnes mají i tzv. agilní přístupy k plánování a řízení projektu, z nichž zřejmě nejznámější je SCRUM.

Základní informace o jednotlivých standardech, metodikách a organizacích jsou uvedeny zde.