SCRUM – rámec agilního přístupu

SCRUM je v dnešní době jednoznačně nejpoužívanější metodikou agilního řízení projektu. 86% uživatelů agilních metod jej používá – zdroj: Status Quo Agile 2014.

Vytvořili jej Ken Schwaber a Jeff Sutherland v roce 1990. Poslední vezre Scrum Guide je zde.

Samotný název v sobě skrývá metaforu s hrou rugby. „Scrumage“, neboli „mlýn“ představuje herní situaci, kdy se shromáždí celý tým a společně se ve mlýně snaží získat/udržet míč.

„Nositeli“ SCRUMu jsou dnes především dvě organizace:

Obě organizace provádí své vlastní konference, kurzy a certifikace. Certifikační schéma Scrum Alliance popisujeme zde, Scrum.org pak zde.

SCRUM – základní princip

Daný procesní rámec využívá iterace zvané „Sprinty“ s přesně danou dobou trvání (typicky 2 týdny, ne déle než 1 měsíc). Na konci každého sprintu by měl být hotov produkt (resp. jeho část), na kterou je možné získat zpětnou vazbu od zákazníka (a potenciálně ji nasadit do provozu).

Scrum tým se skládá z role Product Owner (vlastník produktu), vývojového týmu (development team) a z role Scrum Master (obvykle se nepřekládá).

Tyto týmy jsou sebeorganizované (self-organizing) a multifunkční (cross-functional):

  • Samoorganizující se týmy si určují, jak nejlépe vykonávat svou práci, spíše, než aby byly řízeny osobami mimo tým.
  • Multifunkční týmy mají všechny kompetence potřebné pro dosažení práce bez závislosti na ostatních, kteří nejsou součástí týmu.

Výše uvedený týmový model je navržen tak, aby optimalizoval flexibilitu, kreativitu a produktivitu. Takto nastavené týmy se osvědčily jako nejefektivnější pro všechna zkoušená použití a pro každou komplexní práci.

Scrumové týmy dodávají produkty iterativně a postupně a tím maximalizují možnosti zpětné vazby. Přírůstkové dodávky „hotového“ produktu zajišťují, že je vždy k dispozici potenciálně užitečná a použitelná verze pracovního produktu.

Je třeba si uvědomit, že SCRUM je nástroj jako každý jiný a na něco tedy vhodný je a na něco není. Pokud se chcete o tomto procesním rámci dozvědět víc, zúčastněte se našeho tréninku vedeného unikátní formou manažerské hry!

Vyzkoušíte si celý postup od definice vize produktu až po realizaci několika sprintů, a to jak na cvičném, ukázkovém projektu, tak na vašich vlastních příkladech.

lego 4 scrum