SCRUM – metodika agilního PM

SCRUM je v dnešní době jednoznačně nejpoužívanější metodikou agilního řízení projektu (86% uživatelů agilních metod jej používá – zdroj: Status Quo Agile 2014). Jedná se o přizpůsobivou metodu produktového vývoje, zvláště přínosnou při inkrementálním a setrvalém dodávání inovací.

Termín SCRUM se užívá v souvislosti s agilním projektovým řízením od devadesátých let, kdy v roce 1993 proběhl první zdokumentovaný projekt řízený touto metodikou. Samotný název SCRUM v sobě skrývá metaforu s hrou rugby, kde „scrumage“, neboli „mlýn“ představuje herní situaci, kdy se shromáždí celý tým a společně se ve mlýně snaží získat/udržet míč.

SCRUM – základní princip

Metodika využívá iterace zvané „Sprinty“ s přesně danou dobou trvání (typicky 2 týdny, ne déle než 1 měsíc). Na konci každého sprintu by měl být hotov produkt (resp. jeho část), kterou je možné na přání zákazníka uvést do ostrého provozu.

Jestliže vývoj/výroba některé součásti produktu je odhadována na delší dobu, než je stanovené trvání sprintu, je nezbytné ji rozdělit na více komponent. Takový postup umožňuje lépe řídit riziko a také zkvalitňuje odhadování.

Je třeba si uvědomit, že SCRUM je nástroj jako každý jiný a na něco tedy vhodný je a na něco není. Pokud se chcete o této metodice dozvědět víc, zúčastněte se našeho jednodenního základního tréninku vedeného unikátní formou manažerské hry!