SCRUM – rámec agilního přístupu

Co je SCRUM? Je to v dnešní době jednoznačně nejpoužívanější metodikou agilního řízení projektu. 86% uživatelů agilních metod jej používá – zdroj: Status Quo Agile 2014.

Vytvořili jej Ken Schwaber a Jeff Sutherland v roce 1990. Poslední vezre Scrum Guide je zde.

Samotný název v sobě skrývá metaforu s hrou rugby. „Scrumage“, neboli „mlýn“ představuje herní situaci, kdy se shromáždí celý tým a společně se ve mlýně snaží získat/udržet míč. V dané situaci musí celý tým tlačit stejným směrem, což je právě příhodná metafora pro scrum tým.

„Nositeli“ SCRUMu jsou dnes především dvě organizace:

Obě organizace provádí své vlastní konference, kurzy a certifikace. Certifikační schéma Scrum Alliance popisujeme zde, Scrum.org pak zde.

SCRUM – základní princip

SCRUM vychází ze tří pilířů:

  • Transparentnost (transparency),
  • Kontrola (inspection),
  • Adaptace (adaptation).

Zjednodušeně – všichni by měli mít jasný přehled o tom, co a proč se dělá a v jakém je to stavu. Poté probíhá v krátkých periodách kontrola, zda-li je stav vyhovující a v případě potřeby se dějí změny – adaptace.

Daný procesní rámec využívá iterace zvané „Sprinty“ s přesně danou dobou trvání (typicky 1 až 2 týdny, ne déle než 1 měsíc). Na konci každého sprintu by měl být hotov produkt (resp. jeho část), na kterou je možné získat zpětnou vazbu od zákazníka (a potenciálně ji nasadit do provozu).

Scrum tým se skládá z role Product Owner (vlastník produktu), vývojového týmu (development team) a z role Scrum Master (obvykle se nepřekládá).

Tyto týmy jsou sebeorganizované (self-organizing) a multifunkční (cross-functional):

  • Sebeorganizované týmy si určují samy, jak nejlépe vykonávat svou práci. Nikdo v tomto ohledu tým neřídí – nemá manažera.
  • Multifunkční týmy mají ve svém rámci všechny kompetence potřebné pro dosažení práce bez závislosti na ostatních, kteří nejsou součástí týmu.

Výše uvedený týmový model je navržen tak, aby optimalizoval flexibilitu, kreativitu a produktivitu. Takto nastavené týmy se osvědčily jako velmi efektivní.

Scrumové týmy dodávají produkty iterativně a postupně a tím maximalizují možnosti zpětné vazby. Přírůstkové dodávky „hotového“ produktu zajišťují, že je vždy k dispozici potenciálně užitečná a použitelná verze pracovního produktu.

Je třeba si uvědomit, že SCRUM je nástroj jako každý jiný a na něco tedy vhodný je a na něco není. Pokud se chcete o tomto procesním rámci dozvědět víc, zúčastněte se našeho tréninku vedeného unikátní formou manažerské hry!

Vyzkoušíte si celý postup od definice vize produktu až po realizaci několika sprintů, a to jak na cvičném, ukázkovém projektu, tak na vašich vlastních příkladech.

Scrum z lega