Porovnání certifikací PMI®, PRINCE2® a IPMA® 2023

 Porovnání certifikací PMI®, PRINCE2® a IPMA®. Jak se liší? Co mají společné? Jak si vybrat certifikaci projektového manažera?

Je dobré mít certifikát v projektovém řízení?

Proč je dobré mít certifikát? Certifikát PM je něco jako řidičský průkaz. Osvědčuje, že jeho držitel má potřebné znalosti a některé z certifikací osvědčují i jeho praktické dovednosti a praxi. Hodit se vám může při přijímacím pohovoru či výběrovém řízení, kdy je třeba doložit, že máte určitou úroveň kvality. Pokud se ve firmě řídí projekty například podle standardu PMI, dává smysl, když nově příchozí PM má PMI certifikaci a tím zná pojmy, procesy a další terminologii.

Certifikát je vlastně třešničkou na dortu – pokud se chcete v řízení projektů zlepšovat, tak pro vás bude důležitější příprava na certifikační zkoušku, díky které získáte nové znalosti a budete si moci porovnat svůj styl řízení projektů s doporučovanou světovou praxí.

Jak si vybrat správný certifikát PM?

Celosvětovou komunitou projektových manažerů jsou uznávány tři mezinárodní certifikace projektových manažerů – PMI, PRINCE2 a IPMA. Abyste si mohli vybrat ten správný pro vás, máme tu jejich stručné porovnání:

Název PMI PMP P2 Porovnání certifikací
Popis standardu Definuje obecně principy, které mají být výsledkem práce projektového manažera. Detailní metodika (kuchařka) popisující procesy, dokumenty, role v řízení projektů. Říká, jaké znalosti, dovednosti potřebuje PM mít.
Hlavní výhoda / unikátnost certifikace Vysoká hodnota certifikátu daná náročností zkoušky. Nejrozšířenější certifikát v projektovém řízení. Důraz na měkké dovednosti, zpětná vazba od dvou živých zkoušejících.
Co se zkouší Schopnost aplikace procesů, nástrojů a technik do různých situací na projektu, vodopád i agile. Znalost metodiky PRINCE2 schopnost ji aplikovat na případovou studii. Praktické dovednosti pro řízení projektů, schopnost používat
v praxi nástroje projektového řízení, vodopád i agile.
Forma zkoušky ABCD test v angličtině ABCD test v češtině nebo angličtině Písemný test (případové studie), assessment centrum, pohovor.

Každý ze standardů má více stupňů certifikací, které se liší požadovanou délkou praxe či formou zkoušky. Postupně si je porovnáme.

Porovnání certifikací bez požadované praxe

Nejdřív porovnáme certifikáty, které nevyžadují praxi a jsou tak určeny například pro absolventy škol, kteří chtějí dokázat, že mají potřebné znalosti a že jsou tak připraveni do praxe. Jedná se o certifikáty PMI – CAPM, IPMA level D a oba certifikáty PRINCE2 – Foundation a Practicioner.

Porovnání certifikátů nevyžadujících praxi
Standard Porovnání certifikací - PMI Porovnání certifikací - PRINCE2 Porovnání certifikací - IPMA
Název certifikátu PMI® – CAPM® – Certified Associate in Project Management PRINCE2 Foundation® PRINCE2 Practicioner® IPMA® level D – Certified Project Management Associate
Požadavky

Středoškolské vzdělání

23 hodin vzdělání v projektovém řízení

Žádné Certifikát PRINCE2 Foundation nebo PMI či IPMA Žádné
Forma zkoušky 150 otázek ABCD v angličtině, lze složit kdykoliv on-line nebo v testovacím centru, velký důraz na agilní přístupy
v projektovém řízení
75 otázek ABCD, skládá se on-line, v češtině (5. verze) nebo angličtině (6. verze) ABCD test, skládá se on-line, v češtině (5. verze) nebo angličtině (6. verze) Řešení případové studie, otevřených otázek a ABCD otázek.
Kritérium úspěchu Není zveřejněno Alespoň 50% správných odpovědí Alespoň 55% správných odpovědí Alespoň 65% bodů
Délka zkoušky 3 hodiny 1 hodin 2,5 hodiny 3 hodiny
Platnost certifikátu 3 roky, k prodloužení je po 3 letech třeba prokázat 15 PDU – (15 hodin rozvoje v PM) 3 roky 3 roky 5 let

Porovnání certifikací požadující praxi

Praxi vyžadující certifikáty nabízí pouze PMI a IPMA. O tyto certifikace typicky usilují lidé s praxí kolem 3 – 5 let, kteří řídí projekty podle svého nejlepšího umu, projektové řízení nikdy nestudovali, a tak chtějí si porovnat svůj přístup se světovou dobrou praxí.

Budeme porovnávat PMP – Project Management Professional, který je nejoblíbenější certifikací od PMI – má jej více, než milion aktivních nositelů a vyšší certifikace od IPMA.

Porovnání požadujících praxi
Standard PMI Porovnání certifikací - IPMA
Název certifikátu PMI® –PMP® – Project Management Professional IPMA® level C Certified Project Manager

IPMA® level B

Certified Senior Project Manager

IPMA® level A

Certified Project Director

Požadavky

4leté VŠ vzdělání a 36 měsíců praxe v řízení projektů NEBO

SŠ vzdělání a 60 měsíců praxe

35 hodin vzdělávání nebo certif. CAPM

Praxe 300 čld v pozici PM nebo asistent PM komplexního projektu v posledních 6 letech Praxe 500 čld v pozici PM, z toho min. 300 čld PM musí tvořit komplexní projekty, vše v posledních 8 letech Praxe 500 čld v pozici PM komplexních projektů, z toho min. 300 čld PM musí tvořit velmi komplexní projekty, vše v posl. 12 letech
Forma zkoušky 180 otázek (většina ABCD), lze složit on-line nebo v testovacím centru, je možné vybrat si jazyk zkoušky ze světových jazyků, nelze v češtině

Písemná část (případová studie, otevřené otázky – zaměřeno na tvrdé dovednosti)

Simulační workshop (měkké dovednosti)

Pohovor (praxe)

Zpráva o projektu

Písemná část (případová studie – zaměřeno na tvrdé dovednosti)

Simulační workshop (měkké dovednosti)

Pohovor (praxe)

Zpráva o projektu

Simulační workshop

Pohovor

Kritérium úspěchu Není zveřejněno

Písemná část – 65% bodů

 

Písemná část – 65% bodů
Celkem je třeba prokázat 80% kompetencí standardu IPMA
Délka zkoušky 230 minut

3 h – písemná část

4,5 h – workshop

1 h – pohovor

3 h – písemná část

4,5 h – workshop

1,5 h – pohovor

4,5 h – workshop

1,5 h – pohovor

Cena  555 USD pro nečleny
405 USD pro členy PMI
18.900 Kč bez DPH 22.900 Kč bez DPH 26.900 Kč bez DPH
Platnost certifikátu 3 roky, k prodloužení je po 3 letech třeba prokázat 60 PDU – (60 hodin rozvoje v PM) 5 let – za 5 lete je třeba doložit celkem 175 hodin osobního rozvoje (účast na workshopech, konferencích, vzdělávání, knihy) a praxi

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně porovnání certifikací dle jednotlivých standardů se obraťe na Jirku Krátkého.