Porovnání certifikací PMI, PRINCE2 a IPMA

porovnani-certifikaci

Všechny významné standardy a metodiky (vyjma ISO 21 500) poskytují a propagují možnost certifikace projektových manažerů. Především se jedná o certifikaci jednotlivců, konkrétních osob (na rozdíl od např. certifikace ISO 9000, která je svázána s trvalou organizací jako celkem). Porovnání certifikací mezi sebou je poměrně náročné, protože každé schéma je poněkud odlišné a zaměřuje se na jiné aspekty a zkouší jiným způsobem.

PRINCE2 certifikace a PMI certifikace prověřují jednotlivce v podstatě pouze formou zkušebního testu, v němž uchazeč prokazuje především znalost příslušného standardu formou abcd otázek (byť např. u PMI řadu otázek nelze správně zodpovědět jen na základu informací v PM BoK, tedy bez určité praktické zkušenosti a znalosti kontextu).

IPMA certifikace se pak snaží zaměřovat nejen na znalosti, ale i na osobnost kandidáta a proto používá širší paletu zkušebních prostředků.

Porovnání certifikací – co si vybrat?

Pro vyšší stupně certifikace je obvykle, kromě prokázání znalostí, potřeba i přesně definovaná praxe (výjimku tvoří pouze PRINCE2, který ani pro vyšší stupeň Practitioner praxi nepožaduje). Jinými slovy, IPMA a PMI uznávají, že naučit se teoreticky veškeré procedury ohledně řízení projektu prostě nestačí k tomu, aby byl z člověka dobrý projektový manažer a tak je potřeba vnímat i ty nejnižší stupně certifikátů – dotyčný prokázal určité znalosti. Nic více, nic méně.

Bez zkušeností a jistých schopností to ani nejde. Je to obdobná situace, jako když se někdo z knížky naučí, jak řídit auto a poté o sobě prohlašuje, že umí řídit. Posadit se za volant a jet do města je ale ve finále něco úplně jiného. A někdo má schopnosti být skvělým řidičem, jiný ne.

Proto také IPMA a PMI mají všechny certifikáty, včetně těch nejnižších, omezené na určitou dobu platnosti tak, aby vždy prokazovaly aktivní znalost. Pro porovnání – nejnižší stupeň PRINCE2 Foundation je platný doživotně.

Samozřejmě i vyšší stupně certifikátů je potřeba brát s určitou rezervou. Ve většině případů dotyčný prokázal určitou praxi v řízení projektů a také související znalosti. Opět nic více, nic méně. Jestli bude vhodným projektovým manažerem pro danou organizaci, záleží na spoustě dalších faktorů.

Pravděpodobnost, že kandidát s nějakým vyšším certifikátem (PMI PMP, PRINCE2 Practicioner, IPMA C a B) bude vhodnějším kandidátem než člověk se základní úrovní (PMI CAPM, PRINCE2 Foundation nebo IPMA D) nebo dokonce úplně bez profesní kvalifikace je řádově vyšší. Proto je vždy vhodné se zaměřit spíše na vyšší stupně, bez ohledu na zvolený standard či certifikační model.

O porovnání certifikací z pohledu HR pracovníka jsme napsali i tento článek.

Přestože certifikace jednotlivců je základem, všechna hlavní uskupení se snaží definovat a v menší či větší míře i certifikovat organizace jako celek. PMI má k tomu definován OPM3 – Organizational Project Management maturity Model, PRINCE zas P3M3 – Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model, IPMA potom svůj IPMA Delta Model. V praxi slouží spíše jako inspirace, neboť náročnost posouzení shody konkrétní organizace je natolik časově a finančně náročné, že o něj organizace nejeví příliš zájem.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně certifikací dle jednotlivých standardů nás neváhejte kontaktovat.