Certifikace IPMA

Co je IPMA certifikace? Vzhledem k tomu, že rozvinutost kompetencí podle standardu ICB není dost dobře možné plně ověřit pouze tzv. zaškrtávacím písemným testem, tak je až na výjimku v podobě nejnižšího stupně certifikátu základem certifikace IPMA komplexní posouzení uchazeče několika formami prověření, což je završeno živou simulací a certifikačním pohovorem.

4 stupně IPMA certifikace

Certifikace IPMA ® má čtyřstupňový certifikační systém:

 • IPMA® Level A – Certified Projects Director. Tato certifikace je zaměřena na schopnost projekty ve velmi komplexním prostředí, které mají přímou vazbu na strategii organizace.
 • IPMA® Level B – Certified Senior Project Manager. Předmětem certifikace je schopnost řídit projekty v komplexním prostředí. Komplexní projekt může obsahovat i podprojekty atp.; vlastní činnost je tedy často především řízení a vedení manažerů jednotlivých podprojektů.
 • IPMA® Level C – Certified Project Manager. V tomto stupni je prověřována schopnost řídit projekt s omezenou složitostí, což znamená kromě prokázání určitého stupně znalostí i předvedení určitých zkušeností.
 • IPMA® Level D – Certified Project Management Associate. Tento stupeň je určen především pro projektové manažery bez praxe nebo členy projektových týmů, kteří se jako specialisté na svůj primární obor účastní projektu.

Poznámka: Určitá paralela se systémem PMI® je zřejmá, certifikát PMP od PMI® by bylo možné zhruba pokládat za ekvivalent IPMA® C.

Podmínky IPMA certifikace

Podstatnou výhodou je fakt, že certifikace IPMA je prováděna v tuzemsku a česky. Certifikát je mezinárodně platný a je vzájemně uznávaný s certifikáty PMI® (IPMA C je zhruba ekvivalent PMI PMP).

Pro získání certifikátu daného stupně je v podstatě pro všechny stupně nutné splnit kvalifikační předpoklady (délka praxe s danou úrovní projektů – vyjma stupně D, kdy praxe být nemusí), vyplnit vstupní dokumentaci (dle příslušného stupně) a uspět při vlastní certifikační zkoušce.

Zkouška se liší v jednotlivých stupních:

 • IPMA level D – uchazeč postoupí pouze tříhodinový písemný test, který obsahuje případovou studii, otevřené otázky a uzavřené otázky (abcd). Pro úspěch musí správně zodpovědět nejméně 65% otázek.
 • IPMA level C – uchazeče čeká tříhodinový písemný test (případová studie, otevřené otázky), simulační workshop trvající 4,5 hodiny (forma případové studie ve skupině 3-6 kandidátů) a hodinový pohovor se 2 zkoušejícími.
 • IPMA level B – uchazeč zdolává tříhodinový písemný test (řešení komplexní případové studie), simulační workshop trvající 4,5 hodiny (forma případové studie ve skupině 3-6 kandidátů), zpracovává zprávu o projektu a účastní se osobního hodinového pohovoru se dvěma zkoušejícími.
 • IPMA level A – uchazeč zpracuje zprávu o projektu, čeká ho simulační workshop (4,5 hodiny, forma případové studie ve skupině 3-6 kandidátů) a osobní pohovor se dvěma zkoušejícími trvající 1,5 hodiny.

Pro přípravu ke zkoušce v rámci certifikace IPMA doporučujeme náš kurz komplexní přípravy, který je s garancí úspěchu a který má jako jeden z mála akreditaci IPMA Česká republika (tuzemského zastoupení IPMA) na úrovni Excellent, což dokazuje velmi vysokou úspěšnost absolventů u samotné zkoušky.

Ceny certifikace IPMA pro rok 2020 (bez DPH)

 • Cena nejběžnějšího certifikátu IPMA® Level D je stanovena na 9 900,- Kč, členové IPMA Česká republika mají cenu 8 900,- Kč.
 • Cena certifikátu IPMA® Level C je stanovena na 18 900,- Kč pro nečleny IPMA ČR, pro členy je to pak 16 900,- Kč.
 • Cena certifikátu IPMA® Level B je stanovena na 22 900,- Kč pro nečleny IPMA ČR, pro členy je to pak 20 900,- Kč.
 • Cena certifikátu IPMA® Level A je stanovena na 26 900,- Kč pro nečleny IPMA ČR, pro členy je to pak 24 900,- Kč.

Aktuální a podrobnější informace je možné získat na webu IPMA Česká republika – http://www.ipma.cz

Recertifikace

Platnost certifikátů IPMA je 5 let. Poté musíte (v případě, že chcete obnovit) projít procesem recertifikace. Jako jeden ze vstupů je požadován osobní rozvoj prostřednictvím vzdělávání (kurzy, účast na konferencích, seminářích a obdobných akcích, četba knih, sledování on-line kurzů) v rozsahu nejméně 35 hodin ročně. Naplnit požadavky osobního rozvoje Vám pomohou naše kurzy praktického projektového řízení. Více informací ke vzdělávání pro recertifikaci lze nalézt zde.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.