Certifikace PRINCE2®

Co je Certifikace PRINCE2®? Na bázi stejnojmenné metodiky se dělí podle úrovně, která je určena dle pracovní pozice a její očekávané náplni. Úrovně se liší jak svou náročností, tak i formou testu, který ověřuje znalosti a schopnosti uchazeče. Jsou to:

Certifikace PRINCE2® Foundation

Stupeň Foundation prokazuje, že kandidát má dostatečnou znalost standardu PRINCE2® na to, aby mohl pracovat jako člen projektového týmu. Je také podmínkou pro získání certifikátu Practitioner (tuto podmínku lze splnit alternativně tak, že uchazeč je již certifikován dle standardu IPMA® ICB nebo PMI® PM BoK).

Jedná se o znalostní test formou otázek s výběrem možností. Mezinárodně platnou zkoušku s certifikátem od firmy AXELOS skládáte online na základě přístupového voucheru (voucher na zkoušku je v ceně kurzu).

Platnost certifikátu PRINCE2® Foundation je doživotní.

Certifikace PRINCE2® Practitioner

Zkouška Practitioner je určena manažerům projektů, případně dalším klíčovým osobám zapojeným do projektů (členové řídících výborů, garanti pracovních balíků).

Během zkoušky Practitioner obdrží kandidát případovou studii s popisem projektu, aby bylo prokázáno, že disponuje dostatečnou schopností metodiku PRINCE2® aplikovat na konkrétní situaci.

Při zkoušce dané certifikace PRINCE2® může kandidát používat oficiální publikaci standardu, Managing Successful Projects with PRINCE2®.

Podmínkou získání úrovně Practitioner je již získaný stupeň Foundation (tuto podmínku lze splnit alternativně tak, že uchazeč je již certifikován dle standardu IPMA® ICB nebo PMI® PM BoK).

Příprava probíhá buď samostatně nebo jako kombinovaný kurz Foundation + Practitioner.

Platnost certifikátu PRINCE2® Practitioner je 5 let (poté je nutné projít procesem obnovení – PRINCE2® Re-Registration Examination).

Certifikace PRINCE2® Agile

Pro účastníky agilních projektů byla vyvinuta certifikace PRINCE2® Agile; k jejímu získání je nutný platný Practitioner certifikát.

Zkouška má opět charakter otázek k případové studii, což prokazuje schopnost aplikace PRINCE2® Agile standardu na konkrétní projekt.

Během zkoušky kandidát může používat publikaci standardu PRINCE2® Agile.

Platnost certifikátu PRINCE2® Agile je 5 let (poté je nutné projít procesem obnovení – PRINCE2® Re-Registration Examination).

Certifikace PRINCE2® Professional

PRINCE2® Professional tvoří nadstavbu nad stupněm Practitioner (jenž je předpokladem pro udělení tohoto certifikátu). Nejedná se o znalostní test, nýbrž o 2,5 denní assessment centrum, kde jsou kromě uplatňování standardu PRINCE2® sledovány také schopnosti týmové práce, komunikace, apod., které jinak nejsou testovány v žádné zkoušce certifikace PRINCE2®.

Vedle výše zmíněných PRINCE2® certifikací se lze certifikovat v příbuzných standardech, jež jsou rovněž spravovány společností Axelos. Jsou to:

  • Managing Successful Programmes (MSP)
  • Management of Risks (M_o_R)
  • Portfolio, Programme and Project Offices (P3O)
  • Management of Portfolios (MoP)
  • Management of Value (MoV)

Všechny tyto standardy vesměs obsahují dva certifikační stupně; základní „Foundation“ a pokročilý „Practitioner“ (v případě MSP ještě navíc „Advanced Practitioner“).

Podrobné informace lze nalézt na webu správce metodiky, společnosti Axelos.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.