Certifikace PRINCE2®

Na bázi stejnojmenné metodiky se dělí podle úrovně, která je určena dle pracovní pozice a její očekávané náplni. Úrovně se liší jak svou náročností, tak i formou testu, který ověřuje znalosti a schopnosti uchazeče.

Námi nabízené certifikace PRINCE2®:

Certifikace PRINCE2® Foundation

Stupeň Foundation prokazuje, že kandidát má dostatečnou znalost standardu PRINCE2® na to, aby mohl pracovat jako člen projektového týmu. Je také podmínkou pro získání certifikátu Practitioner (tuto podmínku lze splnit alternativně tak, že uchazeč je již certifikován dle standardu IPMA® ICB nebo PMI® PM BoK).

Jedná se o znalostní test formou otázek s výběrem možností. Mezinárodně platnou zkoušku s certifikátem od firmy AXELOS skládáte online na základě přístupového voucheru (voucher na zkoušku je v ceně kurzu).
Platnost certifikátu PRINCE2® Foundation je 3 roky (poté je nutné projít procesem obnovení – PRINCE2®).

Certifikace PRINCE2® Practitioner

Zkouška Practitioner je určena manažerům projektů, případně dalším klíčovým osobám zapojeným do projektů (členové řídících výborů, garanti pracovních balíků).

Během zkoušky Practitioner obdrží kandidát případovou studii s popisem projektu, aby bylo prokázáno, že disponuje dostatečnou schopností metodiku PRINCE2® aplikovat na konkrétní situaci. Mezinárodně platnou zkoušku s certifikátem od firmy AXELOS skládáte online na základě přístupového voucheru (voucher na zkoušku je v ceně kurzu).

Při zkoušce certifikace PRINCE2® Practitioner může kandidát používat oficiální publikaci standardu „Managing Successful Projects with PRINCE2®“.

Podmínkou získání úrovně Practitioner je již získaný stupeň Foundation (tuto podmínku lze splnit alternativně tak, že uchazeč je již certifikován dle standardu IPMA® ICB nebo PMI® PM BoK).

Příprava probíhá buď samostatně nebo jako kombinovaný kurz Foundation + Practitioner.

Platnost certifikátu PRINCE2® Practitioner je 3 roky (poté je nutné projít procesem obnovení – PRINCE2®).

Certifikace PRINCE2® Agile Foundation

Pro účastníky agilních projektů byla vyvinuta certifikace PRINCE2® Agile Foundation.

Jedná se o znalostní test formou otázek s výběrem možností. Mezinárodně platnou zkoušku s certifikátem od firmy AXELOS skládáte online na základě přístupového voucheru (voucher na zkoušku je v ceně kurzu).

Platnost certifikátu PRINCE2® Agile Foundation je 3 roky (poté je nutné projít procesem obnovení – PRINCE2®).

Certifikace PRINCE2® Agile Practitioner

Zkouška Practitioner je určena manažerům projektů, případně dalším klíčovým osobám zapojeným do agilních či hybridních projektů.

Během zkoušky Practitioner obdrží kandidát případovou studii s popisem projektu, aby bylo prokázáno, že disponuje dostatečnou schopností metodiku PRINCE2® aplikovat na konkrétní situaci. Mezinárodně platnou zkoušku s certifikátem od firmy AXELOS skládáte online na základě přístupového voucheru (voucher na zkoušku je v ceně kurzu).

Při zkoušce PRINCE2® Agile Practitioner může kandidát používat oficiální publikaci standardu „PRINCE2® Agile“.

Podmínkou získání úrovně PRINCE2® Agile Practitioner je již získaný stupeň PRINCE2® Agile Foundation, nebo jakýkoli stupeň PRINCE2® (tuto podmínku lze splnit alternativně tak, že uchazeč je již certifikován dle standardu IPMA® ICB nebo PMI® PM BoK).

Platnost certifikátu PRINCE2® Practitioner je 3 roky (poté je nutné projít procesem obnovení – PRINCE2®).

3 možnosti jak certifikaci PRINCE2® obnovit?

  1. Absolvovat opakovaně stejnou zkoušku.
  2. Absolvovat jinou certifikační zkoušku ze stejné sady produktů. V případě PRINCE2 se jedná o následující balíček: PRINCE2®, PRINCE2® Agile, MoR®, MSP®, MoV®, MoP®, P3O®. Jinými slovy, pokud absolvujete jakoukoliv zkoušku z tohoto balíčku, obnoví se všechny certifikace, které již v této sadě máte.
  3. Od března 2023 můžete obnovit certifikaci sbíráním bodů CPD na portále My Axelos a zaplacením ročního členského poplatku. Detailní informace zatím nejsou k dispozici, ale má se za to, že po nasbírání dostatečného počtu CPD v určeném čase dojde k obnovení všech certifikátů v daném balíčku produktů.

Podrobné informace lze nalézt na webu správce metodiky, společnosti Axelos.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.