Certifikace PRINCE2

Certifikace PRINCE2 ® na bázi stejnojmenné metodiky se dělí podle úrovně, která je určena dle pracovní pozice a její očekávané náplni. Úrovně se liší jak svou náročností, tak i formou testu, který ověřuje znalosti a schopnosti uchazeče. Jsou to:

Certifikace PRINCE2 Foundation

Stupeň Foundation prokazuje, že kandidát má dostatečnou znalost standardu PRINCE2 ® na to, aby mohl pracovat jako člen projektového týmu. Je také podmínkou pro získání certifikátu Practitioner (tuto podmínku lze splnit alternativně tak, že uchazeč je již certifikován dle standardu IPMA® ICB nebo PMI® PM BoK).

Jedná se o znalostní test formou otázek s výběrem možností. Zkouška probíhá přímo na závěr přípravného kurzu, jehož je součástí. V rámci našeho kurzu garantujeme Váš úspěch u zkoušky!

Platnost certifikátu PRINCE2® Foundation je doživotní.

Certifikace PRINCE2 Practitioner

Zkouška Practitioner je určena manažerům projektů, případně dalším klíčovým osobám zapojeným do projektů (členové řídících výborů, garanti pracovních balíků).

Během zkoušky Practitioner obdrží kandidát případovou studii s popisem projektu, aby bylo prokázáno, že disponuje dostatečnou schopností metodiku PRINCE2 ® aplikovat na konkrétní situaci.

Při zkoušce dané certifikace PRINCE2 může kandidát používat oficiální publikaci standardu, Managing Successful Projects with PRINCE2 ®.

Podmínkou získání úrovně Practitioner je již získaný stupeň Foundation (tuto podmínku lze splnit alternativně tak, že uchazeč je již certifikován dle standardu IPMA® ICB nebo PMI® PM BoK).

Příprava probíhá buď samostatně nebo jako kombinovaný kurz Foundation + Practitioner.

Platnost certifikátu PRINCE2® Practitioner je 5 let (poté je nutné projít procesem obnovení – PRINCE2® Re-Registration Examination).

Certifikace PRINCE2 Agile

Pro účastníky agilních projektů byla vyvinuta certifikace PRINCE2 ® Agile; k jejímu získání je nutný platný Practitioner certifikát.

Zkouška má opět charakter otázek k případové studii, což prokazuje schopnost aplikace PRINCE2 ® Agile standardu na konkrétní projekt.

Během zkoušky kandidát může používat publikaci standardu PRINCE2 ® Agile.

Platnost certifikátu PRINCE2® Agile je 5 let (poté je nutné projít procesem obnovení – PRINCE2® Re-Registration Examination).

Certifikace PRINCE2 Professional

PRINCE2® Professional tvoří nadstavbu nad stupněm Practitioner (jenž je předpokladem pro udělení tohoto certifikátu). Nejedná se o znalostní test, nýbrž o 2,5 denní assessment centrum, kde jsou kromě uplatňování standardu PRINCE2 ® sledovány také schopnosti týmové práce, komunikace, apod., které jinak nejsou testovány v žádné zkoušce certifikace PRINCE2 ®.

Vedle výše zmíněných PRINCE2 ® certifikací se lze certifikovat v příbuzných standardech, jež jsou rovněž spravovány společností Axelos. Jsou to:

  • Managing Successful Programmes (MSP)
  • Management of Risks (M_o_R)
  • Portfolio, Programme and Project Offices (P3O)
  • Management of Portfolios (MoP)
  • Management of Value (MoV)

Všechny tyto standardy vesměs obsahují dva certifikační stupně; základní „Foundation“ a pokročilý „Practitioner“ (v případě MSP ještě navíc „Advanced Practitioner“).

Podrobné informace lze nalézt na webu správce metodiky, společnosti Axelos.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.